השיתוף בדירה בתל אביב יחוסל בבלגיה

נמחקה תביעה לפירוק שיתוף בדירה בתל אביב, שהגישה אישה נגד הגרוש 

נמחקה תביעה שהגישה תושבת חוץ שהתגרשה מבעלה, אף הוא תושב חוץ, לבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, ובה ביקשה לפרק את השיתוף של בני הזוג בדירה שרכשו בתל אביב, ולמכור את הדירה למרבה במחיר.

בין בני הזוג מתנהלים הליכים בבלגיה, בקשר להפרדה הרכושית ביניהם.

שופטת בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, לורן אקוקה קיבלה את טענת הבעל (המיוצג על ידי משרדנו), לפיה הפורום הנאות לדיון בפירוק השיתוף הוא בית המשפט לענייני משפחה בבלגיה, ובית המשפט בישראל נעדר סמכות, במקרה זה. בית המשפט לענייני משפחה בבלגיה קבע אף הוא, כי נתונה לו הסמכות הבינלאומית לדון בתביעה הרכושית, כולל לגבי הנכס בישראל, וכי יחול בעניינם של הצדדים הדין הבלגי.

[תמ"ש  19020-02-22]

עו"ד אלי וולצקי ייצג את הבעל בהליכים.