מיטב דש חויבה לשלם כ- 400 מיליון ש"ח לעמיתי קופת תגמולים

בפסק דין תקדימי שניתן בתביעה ייצוגית שהוגשה על ידי עמיתים בקופת הגמל תגמולים, חייב בית המשפט המחוזי בתל אביב את מיטב דש להשיב לעמיתי קופת הגמל תגמולים כ- 400 מיליון ש"ח שנגבו על ידה כדמי ניהול בניגוד להסכמים עם העמיתים.

את התובעים ייצגו עוה"ד אמיר איבצן וחגי נצר.