מכירת פעילות קוי חדשנות  

הושלמה עסקת מכירת פעילות קוי חדשנות וקיימות בע"מ, העוסקת בשיווק והפצה של מיקרו מינרלים ומתכות לתעשיות שונות בישראל לחברה ישראלית העוסקת בייבוא, שיווק והפצה של חומרי גלם ונמנית על קבוצת חברות המספקת מגוון שירותים וחומרים לתעשיה.

העסקה טופלה עבור המוכרת על ידי עוה"ד אמיר איבצן וטל ינסן.