פירוק שיתוף במקרקעין – לא גזירת גורל


נדחתה תביעה לפירוק שיתוף  לאור הסכם שיתוף מלפני 50 שנה ובשל התקדמות
הליכי תכנון בחלקה

בית משפט השלום בתל אביב דחה תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין, חרף הכלל הידוע בדיני השיתוף במקרקעין, כי שותף במקרקעין, יהא חלקו אשר יהא, זכאי לדרוש בכל עת את פירוק השיתוף במקרקעין המשותפים. 

הנתבעים (שחלקם היו מיוצגים על ידי משרדנו) טענו שפירוק השיתוף במקרקעין אינו בגדר גזירת גורל. במקרה זה  חתמו בעלי הקרקע לפני כחמישים שנה,  על הסכם שיתוף ביניהם, ובו הסכימו לפעול יחד לצורך שינוי ייעוד החלקה ורשמו אותו בטאבו, אך עד עצם היום הזה לא הצליחו לגרום לשינוי הייעוד. 

בית המשפט דחה את התביעה לפירוק שיתוף, לאור מידע שהביאו הצדדים לידיעתו לאחר סיום הבאת הראיות, בנוגע לקידום הליכי התכנון בחלקה. השופט החליט לתת תוקף להסכם השיתוף, שנחתם לפני כחמישים שנה ולאפשר להם להמשיך ולפעול לשינוי הייעוד  וליהנות מפירות השקעתם.

מקרה זה הוא אחד המקרים הבודדים, שבהם דחה בית המשפט תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין. 

ת"א 41956-06-20 תמם נ' בר ואח'

.עו"ד אלי וולצקי ייצג בהליכים את הנתבעים שהתנגדו להליכי פירוק השיתוף