רכישת מניות חברת צידון פולימרים בע"מ

משרדנו ייצג את ארן מחקר פיתוח ודגמים בע"מ, בעסקה לרכישת 37.5% נוספים ממניות בעלי המניות בחברת צידון פולימרים בע"מ. בעקבות העסקה הגדילה ארן את אחזקותיה בצידון מ-50% ל-87.5%.

העסקה טופלה עבור ארן על ידי עו"ד אמיר איבצן וטל ינסן.