משפט מסחרי

במציאות העסקית כלכלית של ימינו, המוסדרת בין היתר באמצעות רגולציה מורכבת, נדרשים העסקים לליווי משפטי צמוד ושוטף לאורך כל מעגל חייהם. זאת, החל משלב ההקמה, בו נדרשים הסכמי מייסדים, הסכמי בעלי מניות, הסכמי שותפויות וכדומה, המשך בטיפול במגוון ההסכמים הרלוונטיים שלהם נדרש העסק במהלך פעילותו, כגון הסכמי השקעה, הסכמים עם ספקים ולקוחות, הסכמי עבודה, הסכמי הפצה, הסכמי זכיינות, הסכמי שיתוף פעולה, ועוד. כמו כן נדרש ייעוץ שוטף  בתחום יחסי עבודה, רגולציה, ממשל תאגידי, אחריות נושאי משרה וכיוצא באלה עניינים.

צוות משרד איבצן-נצר-וולצקי ושות' מספק ללקוחותיו מזה שנים ייעוץ נרחב ורב תחומי עסקי ומשפטי לתאגידים, המוביל לניהול משפטי ועסקי נבון, אחראי ויעיל של התאגיד.

על לקוחות המשרד בתחום המסחרי, נמנים תאגידים וחברות פרטיות וציבוריות, מקומיות וזרות כאחד, לצד קרנות השקעה פרטיות ויזמים אשר נהנים מניסיונו העשיר של המשרד. הדבר בא ידי ביטוי בליווי אותם לקוחות בעסקות מקומיות ובינלאומיות על כל ההיבטים הקשורים בכך כגון, ייעוץ במו"מ, טיפול בסוגיות מימון בנקאי מול בנקים מקומיים וזרים, הסכמי השקעה וכדומה.

המשרד מתמחה בעריכת חוזים והסכמים בשפות זרות, לרבות הסכמי יזמות, הקמת חברות, הסכמי שותפים, הקמת קרנות השקעה פרטיות, הסכמי השקעה בחברות הזנק, הסכמים מסחריים, הסכמי ייצור ופתוח, הסכמי מיזוג ורכישה הסכמים בתחום זכויות יוצרים, הסכמי שיווק והסכמי עבודה.

למשרד ניסיון מקצועי רב בייעוץ וייצוג חברות הפועלות בתחום התקשורת במסגרת מכרזי זכיינות של רשויות וערוצי השידור השונים, ובהתמודדות למול רשויות שונות למען הגנה על אינטרס הלקוחות. עם לקוחות המשרד בתחום זה ניתן למנות ערוצי טלוויזיה, רדיו אזורי, ועוד.