עזבונות, צוואות ויפוי כח מתמשך

הסדרה נכונה של הון משפחתי יכולה להבטיח תקינות של הקשרים המשפחתיים והעברה נכונה של ההון מדור לדור. משרדנו מציע ללקוחותיו מגוון רחב של כלים משפטיים להסדרת ההון המשפחתי  וביניהם הסכמי ממון, הסכמי מתנה, נאמנויות, צוואות, צוואות הדדיות, הסכמים בין יורשים, הסכמים לחלוקת עיזבון ועוד.

בנוסף מעניק משרדנו שירות של עריכת יפוי כח מתמשך.

ליווי הלקוח בתכנון ועריכת הצוואות נעשה תוך מתן דגש למכלול הצרכים הספציפיים והמורכבים של הלקוחות. בעזרת המומחיות הרבה שרכש הצוות במשך השנים בתחום דיני הירושה ובאמצעות ראייה כוללת, יסודיות וחשיבה יצירתית מעניק המשרד פתרונות מיטביים בסכסוכי ירושה, סכסוכים מסחריים בתחום דיני המשפחה והעיזבונות, ובהליכי התנגדויות לצוואות, ביטולי צוואה, מתנות פסולות בתא המשפחתי ועוד.